Link to the [[Full article|/static/files/MBI/Module%209/mbi02.9_001%20-%20Agent%20or%20Steward%20model%20of%20governance.pdf]]

Het dominante mensbeeld in de management control-literatuur is
ontleend aan de agencytheorie en is negatief van aard. Managers worden verondersteld
lui te zijn, risico-avers en zijn vooral uit op hun eigenbelang in plaats van het organisatiebelang.
Familiebedrijven herkennen zich vaak minder goed in dit mensbeeld van
managers, evenals ethici en motivatiepsychologen. Het mensbeeld van de stewardshiptheorie
is voor hen vaak beter herkenbaar omdat hier verondersteld wordt dat de
manager het organisatiebelang voorop stelt (zelfs als dit ten koste gaat van zijn eigenbelang).
Dit artikel plaatst de uitgangspunten van agencytheorie en stewardshiptheorie
naast elkaar en gaat in op de kritiek op de agencybenadering. De schaarse empirische
literatuur omtrent stewardshiptheorie lijkt te bevestigen dat er ruimte is voor deze
theorie naast de agencytheorie.
bag
finance_public
created
Sat, 16 Oct 2010 11:29:53 GMT
creator
dirkjan
modified
Sat, 16 Oct 2010 11:29:53 GMT
modifier
dirkjan
tags
Article
M9
creator
dirkjan